Jak zamawiać?

Jak złożyć zamówienie w naszym sklepie?

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie Formularza Zamówienia Produktu rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej
  i potwierdzenie złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Moment potwierdzenia złożenia Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Podane w Sklepie ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Zamówienie w Sklepie można złożyć bez zakładania Konta.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub Zamówieniu jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
  za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych przez Klienta.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Zamówienia
  lub wydłużenia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji/składania Zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, w szczególności w przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefonicznie.
 8. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki, wystawienia faktury, zaksięgowania wpłaty.
 9. Jeżeli Klient nie opłaci w całości Zamówienia w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, Umowa sprzedaży zamówionych Produktów rozwiązuje się,
  co nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży z godnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Wysyłka zamówionych Produktów nastąpi wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedającego od Klienta zapłaty za zamówione Produkty i koszty wysyłki.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za Produkt od Klienta. Czas wysyłki
  i transportu wydłużony może zostać zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Transport realizowany bezpośrednio przez Sprzedawcę ustalany jest indywidualnie.
 12. W przypadku nieodebrania przesyłki z Produktami i zwrotu Produktów do Sprzedawcy, Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób dostawy Produktów
  a koszty takiej przesyłki poniesie Klient.
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?