Reklamacje i zwroty1. Reklamacje dotyczące wad Produktu Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: biuro@windes.pl


2. Reklamacja powinna zostać złożona na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.windes.pl i musi zawierać szczegółowy opis wady Produktu i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Formularz reklamacyjny jest również dołączany do paragonu/faktury.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie Produktu na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji i kserokopią dowodu zakupu Produktu (paragon, faktura VAT). Wszystkie te informacje pomogą w szybszym rozpatrzeniu reklamacji.


4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania mające na celu usunięcie wad Produktu.


Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?